Shadow

KPPA

Kelompok Penulis dan Pers Pondok Pesantren Assirojiyyah Kajuk

<strong>MASJID PARA HABAIB</strong>

MASJID PARA HABAIB

KPPA
assirojiyyah.online. Masih di Kota Surabaya, kota yang memiliki sejumlah bangunan kuno yang sarat dengan kisah bersejarah. Selain dikenal dengan Kota Pahlawan juga masih dijumpai beberapa bangunan masjid tua yang berusia ratusan tahun, salah satunya adalah Masjid Serang. Tidak jauh dari kawasan religi Sunan Ampel Surabaya, berdiri masjid dua lantai yaitu Masjid Serang yang merupakan salah satu dari sederet masjid tua yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Namun, masjid itu lebih dikenal dengan sebutan Masjid Panggung karena berada di lantai atas. Sedangkan di lantai dasar terdapat sebuah toko parfum yang diwakafkan untuk masjid. Masjid Serang terletak di Jalan Panggung nomor 141, Nyamplingan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Merupakan salah satu masjid yang ber...
<strong>ANAK PETANI JADI TOKOH</strong>

ANAK PETANI JADI TOKOH

KPPA
Sukses memiliki arti tersendiri dalam sudut pandang individu. Bagi pedangang, kesuksesan diukur dari keuntungan yang diperolehnya dengan cara yang baik. Begitupun bagi pencari ilmu, sukses diukur dari pencapaian ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kesuksesan adalah harapan dan terbuka bagi  semua orang tanpa melihat status kaya atau miskin. Tidak sedikit orang-orang sukses berawal dari kondisi yang serba kekurangan. Seperti yang dialami oleh seorang alumni Pondok Pesantren Assirojiyyah yang merupakan anak petani. Sekilas Biografi Ag. Ahmad Hadiri atau yang akrab disapa Ag. Hadiri lahir setahun pasca Indonesia merdeka, yakni pada Januari 1946 di Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Merupakan anak sulung dari sepasang kekasih, Bapak Mahmud dan Ibu Khosyi’ah. Kedua orangtu...
<strong>Membeli Sepotong Tempe Goreng</strong>

Membeli Sepotong Tempe Goreng

KPPA
Sekali klik nasi sudah matang. Mungkin hanya sekedar mimpi orang di Zaman Batu. Tapi tidak zaman sekarang. Kita dimanjakan dengan mesin dan peralatan canggih yang serba guna. Manusia dimanjakan oleh peralatan dari murah sampai mahal tergantung seberapa dalam merogoh koceknya. Inovasi tiada henti untuk memudahkan kita dengan berbagai kenyamanan dan kemudahan. Berawal dari tinta celup kemudian pensil lalu bolpen, mesin ketik, komputer sampai komputer hanya diujung ibu jari kanan dan kiri. Lowongan pekerjaan terbuka luas untuk memperbanyak jumlah peralatan yang semakin canggih. Tidak sedikit umat manusia dari segenap penjuru bersekolah dimana-mana untuk mengisi lowongan pekerjaan. Pembangunan perumahan dan perkantoran mengisi ruang kebutuhan. Desa yang semula luas terbagi menjadi 2...
USAID BIN HUDHAIR <strong>PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT</strong>

USAID BIN HUDHAIR PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT

KPPA
Nama lengkapnya adalah Usaid Bin Hudhair bin Samak al-Anshori al-Asyhali berasal dari kaum Anshor dari Bani Aus. Rosululloh memanggilnya Abu Isa. Di zaman jahiliyah, beliau dijuluki al-Kamil (yang sempurna) karena luas pengetahuannya dalam bidang baca tulis bahasa Arab dan keunggulannya dalam bidang berenang dan memanah. Siapa yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang berbagai ilmu, ia dijuluki al-Kamil. Sahabat Usaid lahir di Yastrib, ayahnya merupakan pahlawan perang pada zaman jahiliyah bernama Hudhair Kata’ib. Ia pemimpin kabilah al-Aus dan pembawa panji perang Bi’ats, perang terakhir dan terbesar antara kabilah al-Aus dan Khazraj. Ibunya keturunan orang mulia dan agung, putri an-Nu’man bin Imru’ul Qais. Ia memiliki peran penting dalam pembinaan dan pendidikan Usaid menjadi oran...
<strong>Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf</strong>

Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf

KPPA
Imam al-Qusyairi adalah salah satu ulama besar dunia tasawuf yang pemikiran dan karya-karyanya menjadi rujukan dalam kajian tasawuf di dunia. Beliau bernama lengkap  Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad al-Qusyairi an-Naisaburi asy-Syaf’i, lahir di kota Ustuwa, Naisabur, Iran pada 376 H/986 M. Karir intelektual al-Qusyairi dimulai dengan belajar kepada para ulama Naisabur, yang mana pada waktu kota tersebut menjadi pusat keilmuwan dan kebudayaan di kawasannya. Beberapa ulama besar yang pernah menjadi gurunya adalah Abul Qasim al-Yamani, Abu Bakar Muhammad at-Thusi, al-Asfarayini, Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ali ad-Daqqaq dan lain sebagainya. Dari Abu Ali ad-Daqqaq lah, al-Qusyairi banyak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Ak...
PENTINGNYA MENJAGA DAN <strong>MELESTARIKAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM</strong>

PENTINGNYA MENJAGA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM

KPPA
Pada Surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Alloh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah, "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Alloh).” dapat dianalisa bahwa ayat ini mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dan Rosululloh SAW memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan karena apabila lingkungan kita bersih, maka kita akan terhindar dari virus yang suka hidup di temp...
Merawat Ekosistem dalam Islam

Merawat Ekosistem dalam Islam

KPPA
Terdapat dua kata kunci (entitas) dalam rumusan tema wacana singkat ini, yakni ekosistem dan Islam. Pertanyaannya adalah adakah relasi antara keduanya, atau justru saling berseberangan?. Islam adalah sebuah agama langit (ad-Dien) dari Alloh SWT yang diturunkan kepada Rosululloh SAW melalui Malaikat Jibril AS dengan sumber primernya adalah Alquran dan hadis. Islam adalah agama yang komprehensif (holistik-syamil) yang mencakup berbagai petunjuk dan ajaran segala aspek kehidupan, tanpa kecuali terkait dengan masalah pengaturan ekosistem yang sangat urgen bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Dengan begitu, ekosistem merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib dipahami dan dirawat demi kesejahateraan seluruh makhluk hidup sejagat, terutama umat manusia sendiri. Betapa penti...
PROBLEMATIKA ORANG BERMUKA DUA

PROBLEMATIKA ORANG BERMUKA DUA

KPPA
Sumber foto: femina.co.id Oleh : An’z Sorry MKD Aku terus berjalan menemani semangat juang islam, tapi waktu itu kini seakan menjatuhkan Islam dalam degradasi kemunduran, lewat perbedaan-perbedaan problematika orang-orang bermuka dua. Perbedaan tersebut merupakan kebingungan bagi masyarakat hingga membuahkan ribuan opini yang beterbangan keseluruh masyarakat Indonesia, bagaikan anak panah yang dengan cepat menusuk jantung Islam hanya dengan satu bidikan saja, sebab ajaran mereka tersebut dibungkus dengan nama Pesantren. Hingga apabila seseorang tidak teliti dalam memilih pesantren, niscaya ajaran yang jauh dari aqidah Ahlussunah wal Jama’ah akan lebih leluasa mereka tanam pada anak yang sudah dipasrahkan ke pesantren tersebut. Akibatnya keyakinan dalam memilih Islam yang benar menur...
PEMBENTURAN PANCASILA DAN AL-QURAN

PEMBENTURAN PANCASILA DAN AL-QURAN

KPPA
Apa itu pancasila dalam prespektif agama Islam? Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia yang fungsinya adalah sumber dari segala sumber undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila? Menurut pandangan Islam, Pancasila itu adalah bagian dari kandungan Alquran. Maka menurut mendiang KH. Ahad Siddiq Rois Am NU (Nahdlatul Ulama) tahun 1984, Pancasila adalah Alquran, tapi Alquran bukan Pancasila. Kenapa?, karena Alquran lebih fleksibel, lebih universal daripada Pancasila. Dan Pancasila dari pasal pertama hingga pasal kelima itu merupakan kandungan dari Alquran. Apa saja nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pancasila? Nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam Pancasila adalah Pancasila sebagai akses. Akses sebagian...
TANAMKAN DULU AJARANNYA, MAKA TEGAKLAH HUKUMNYA

TANAMKAN DULU AJARANNYA, MAKA TEGAKLAH HUKUMNYA

KPPA
Mengapa di Indonesia harus Pancasila? Di indonesa ini ada berbagai macam agama, suku, bangsa, pulau dan bahasa. Dengan adanya berbagai macam perbedaan ini, tentu masyarakat di Indonesia tidak hanya menerima satu agama atau satu keyakinan saja. Sebab inilah kemudian diadakan musyawarah untuk mengambil satu kesepakatan. Akhirnya, lahirlah Pancasila sebagai filosofi pemersatu bangsa, karena semua agama, semua suku menerima adanya lima sila tersebut. Bahkan ulama dari Suriyah, Syekh Ahmad Ali Kaftaru, mengatakan “Pancasila itu sudah islami, karena sudah berhasil menyatukan berbagai suku, bahasa, agama untuk hidup dalam satu negara”. Pancasila itu sudah final apa bisa dirubah?. Mengapa demikian! Selama ini Pancasilanya sudah final tetapi ajaran di bawahnya masih bisa terus men...