Shadow

SEJARAH

Misteri Batu Kapur dan Semerbak Harum

Misteri Batu Kapur dan Semerbak Harum

KPPA, SEJARAH
Mendengar nama Sidoarjo, mungkin yang terlintas dalam pikiran adalah kota lumpur panas lapindo. Sidoarjo selain dikenal sebagai Kota Delta dan Kota Udang, kota ini juga dikenal dengan sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Buktinya di kota ini ditemukan beberapa masjid bersejarah yang berusia ratusan tahun, di antaranya ialah Masjid Jami’ al-Abror Kauman, Sidoarjo. Di jantung Kota Sidoarjo, berdiri megah sebuah masjid di antara pusat perbelanjaan dan perkampungan padat penduduk. Masjid yang diberi nama Masjid al-Abror menjadi tonggak sejarah sekaligus cikal-bakal penyebaran agama Islam di Sidoarjo. Bagi siapapun yang pertama kali melihat Masjid Jami’ al-Abror, pasti mengira bila masjid ini merupakan masjid baru. Maklum saja, bentuknya megah, warnanya juga cerah dengan perpaduan wa...
Sufi Asal Kalimantan dan Guru Syekh Kholil Bangkalan

Sufi Asal Kalimantan dan Guru Syekh Kholil Bangkalan

KPPA, SEJARAH
Syeikh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama yang mendirikan perkumpulan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Perkumpulan thariqah ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua thariqat sufi besar, yaitu Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Beliau bernama lengkap Ahmad Khatib bin Syeikh Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin Sambas al-Makki as-Syafi’i. Dilahirkan di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1217 H/1804 M. Pada waktu itu, rakyat Sambas hidup dari garis agraris dan nelayan. Hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin (1815-1828 M) dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1819 M. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas yakni perdagangan maritim.  Pada masa kecilnya, Ahmad Kha...
USAID BIN HUDHAIR <strong>PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT</strong>

USAID BIN HUDHAIR PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT

KPPA, SEJARAH
Nama lengkapnya adalah Usaid Bin Hudhair bin Samak al-Anshori al-Asyhali berasal dari kaum Anshor dari Bani Aus. Rosululloh memanggilnya Abu Isa. Di zaman jahiliyah, beliau dijuluki al-Kamil (yang sempurna) karena luas pengetahuannya dalam bidang baca tulis bahasa Arab dan keunggulannya dalam bidang berenang dan memanah. Siapa yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang berbagai ilmu, ia dijuluki al-Kamil. Sahabat Usaid lahir di Yastrib, ayahnya merupakan pahlawan perang pada zaman jahiliyah bernama Hudhair Kata’ib. Ia pemimpin kabilah al-Aus dan pembawa panji perang Bi’ats, perang terakhir dan terbesar antara kabilah al-Aus dan Khazraj. Ibunya keturunan orang mulia dan agung, putri an-Nu’man bin Imru’ul Qais. Ia memiliki peran penting dalam pembinaan dan pendidikan Usaid menjadi oran...
<strong>Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf</strong>

Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf

KPPA, SEJARAH
Imam al-Qusyairi adalah salah satu ulama besar dunia tasawuf yang pemikiran dan karya-karyanya menjadi rujukan dalam kajian tasawuf di dunia. Beliau bernama lengkap  Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad al-Qusyairi an-Naisaburi asy-Syaf’i, lahir di kota Ustuwa, Naisabur, Iran pada 376 H/986 M. Karir intelektual al-Qusyairi dimulai dengan belajar kepada para ulama Naisabur, yang mana pada waktu kota tersebut menjadi pusat keilmuwan dan kebudayaan di kawasannya. Beberapa ulama besar yang pernah menjadi gurunya adalah Abul Qasim al-Yamani, Abu Bakar Muhammad at-Thusi, al-Asfarayini, Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ali ad-Daqqaq dan lain sebagainya. Dari Abu Ali ad-Daqqaq lah, al-Qusyairi banyak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Akan te...
SAFINA, MAULA ROSULULLOH SAW

SAFINA, MAULA ROSULULLOH SAW

KPPA, SEJARAH
                Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, terdapat sosok-sosok yang menjadi juru bantu dalam aktivitas rumah tangga beliau, baik sebagai anggota keluarga maupun pembantunya. Diantara beberapa orang yang pernah menjadi pengurus rumah mulia itu adalah Safina.                 Safina adalah seorang budak wanita yang pernah mengabdikan dirinya pada keluarga Rosululloh. Ia membantu pekerjaan rumah dari menumbuk gandum, membuat roti, memasak, dan lain sebagainya. Meski berstatus budak, ia dianggap seperti keluarga sendiri. Karena itulah Safina bahagia dapat melayani Rosululloh dan keluarganya. Pada awalnya, Safina merupakan budak...
Mantan Gubernur yang Meniti Jalan Sufi

Mantan Gubernur yang Meniti Jalan Sufi

KPPA, SEJARAH
Di dalam dunia tasawuf, kita banyak mengenal tokoh sufi yang memiliki perjalanan hidup dan pengalaman rohani yang luar biasa. Salah satu di antara tokoh-tokoh sufi itu adalah Syekh Abu Bakar as-Syibli. Nama lengkapnya Abu Bakar Dulaf bin Juhdar, dalam Thabaqah al-Sufiyyah beliau lebih dikenal dengan nama Ja’far. As-Syibli dinisbatkan kepadanya karna beliau dibesarkan di Kota Syibli di wilayah Khurasan, Persia (Iran). Beliau dilahirkan pada tahun 247 H di Baghdad tepatnya di daerah yang bernama Samara. Dan wafat di tahun 334 H Bulan Dzulhijjah pada usianya yang ke-87 tahun dan dimakamkan di pemakaman al-Khaizaran, Baghdad (Irak). Mulai Melakoni Spiritual Sufi             Mulanya Abu Bakar as-Syibli adalah seorang gubernur ...
ABU UBAIDAH, SAHABAT YANG RELA MEMBUNUH AYAHNYA

ABU UBAIDAH, SAHABAT YANG RELA MEMBUNUH AYAHNYA

KPPA, SEJARAH
Salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW adalah Amir bin Abdullah bin jarrah al-Quraiysy, atau yang lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga banyak yang simpati kepadanya. Namun dibalik sifatnya yang lemah lembut, beliau sangat sigap bagai singa bila menghadapi urusan penting.             Abdullah bin Umar pernah berkata, “Ada tiga orang Quraiys yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila berbicara tidak pernah berdusta, dan bila orang lain yang berbicara, mereka tidak mudah mendustakan. Mereka adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Jarrah.”    ...
SYEKH BAHAUDIN, ULAMA SUFI ASIA

SYEKH BAHAUDIN, ULAMA SUFI ASIA

KPPA, SEJARAH
Sumber : .tvtarekat.com Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Husayni al-Uwaysi al-Bukhori lahir pada Bulan Muharram 717 H / 1317 M, tepatnya di Desa Qasrel Arifah, sebuah desa di kawasan Bukhara, Asia tengah. Beliau dikenal dengan nama Shah Naqshaband, nama Shah diberikan karena beliau bernasab dengan Rosululloh melalui al-usain, sedangkan nama Naqshaband diberikan, karena di dada beliau terukir lafdzul jalalah yang bercahaya. Naqshaband diambil dari kata Persia yang berarti “gambar yang berbuhul“.                    Pada masa kelahirannya, ulama sufi yang bernama Khoja Baba Samasi melihat semburat cahaya di arah Qasrel Arifan, dari cahaya itu Khoja Baba Samasi menyimpulkan bahwa di Desa Qas...
Hawari yang Bergelimang Harta

Hawari yang Bergelimang Harta

KPPA, SEJARAH
Oleh : Reyhan “Setiap nabi mempunyai pembela (hawari), dan pembelaku adalah Zubair bin Awwam.” Demikian bentuk kecintaan dan kebanggan Rasululloh SAW terhadap Zubair bin Awwam. Ia adalah seorang saudagar kaya raya dan juga handal dalam medan perang. Zubair lahir 28 tahun sebelum hijrah dengan nama Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin As’ad bin Abdil Uzza bin Qushai bin Kilab. Selain bergelar hawarinya Rosululloh SAW, ia juga termasuk dari as-Sabiqun al-Awwalun yaitu salah seorang dari 10 pemula Islam. Selain itu, ia juga termasuk dari 10 orang ahli surga, walaupun mereka belum wafat dan salah satu dari 6 orang ahli musyawaroh pemilihan kholifah sepeninggal Kholifah Umar bin Khattab. Melalui Abu Bakar as-Siddiq, Zubair dapat memeluk agama Islam di Mekah dalam usia muda tepatnya di ...
Pendiri Tarekat Sammaniyah

Pendiri Tarekat Sammaniyah

KPPA, SEJARAH
Syekh Muhammad Samman bernama lengkap Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani al-Hasani al-Qadiri asy-Syafei al-Quraisyi, keturunan Nabi Muhammad SAW, dari jalur Sayyidina Hasan. Beliau seorang fakih, ahli hadits, dan sejarawan pada masanya yang dilahirkan di Madinah pada tahun 1130 H/1718 M bertepatan dengan wafatnya Habib al-Haddad seorang waliyulloh penyusun Ratib al-Haddad. Syekh Muhammad Samman tinggal di rumah bersejarah milik Syayidina Abu Bakar. Sejak kecil beliau sudah memiliki keunikan, beliau memiliki akhlak mulia, gemar beribadah, sangat menghormati orang tuanya, menyukai orang shaleh, serta menghafal kitab suci al-Quran pada usia delapan tahun. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri, Syekh Abdul Karim. Setelah menginjak remaja, barulah beliau belajar ke...