Sunday, May 26pondok pesantren assirojiyyah
Shadow

Tag: sejarah

USAID BIN HUDHAIR <strong>PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT</strong>

USAID BIN HUDHAIR PENTILAWAH YANG DISAKSIKAN MALAIKAT

KPPA, SEJARAH
Nama lengkapnya adalah Usaid Bin Hudhair bin Samak al-Anshori al-Asyhali berasal dari kaum Anshor dari Bani Aus. Rosululloh memanggilnya Abu Isa. Di zaman jahiliyah, beliau dijuluki al-Kamil (yang sempurna) karena luas pengetahuannya dalam bidang baca tulis bahasa Arab dan keunggulannya dalam bidang berenang dan memanah. Siapa yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang berbagai ilmu, ia dijuluki al-Kamil. Sahabat Usaid lahir di Yastrib, ayahnya merupakan pahlawan perang pada zaman jahiliyah bernama Hudhair Kata’ib. Ia pemimpin kabilah al-Aus dan pembawa panji perang Bi’ats, perang terakhir dan terbesar antara kabilah al-Aus dan Khazraj. Ibunya keturunan orang mulia dan agung, putri an-Nu’man bin Imru’ul Qais. Ia memiliki peran penting dalam pembinaan dan pendidikan Usaid menjadi oran...
<strong>Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf</strong>

Imam al-Qusyairi : Tokoh Pertama yang meluruskan Penyimpangan Tasawuf

KPPA, SEJARAH
Imam al-Qusyairi adalah salah satu ulama besar dunia tasawuf yang pemikiran dan karya-karyanya menjadi rujukan dalam kajian tasawuf di dunia. Beliau bernama lengkap  Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talhah bin Muhammad al-Qusyairi an-Naisaburi asy-Syaf’i, lahir di kota Ustuwa, Naisabur, Iran pada 376 H/986 M. Karir intelektual al-Qusyairi dimulai dengan belajar kepada para ulama Naisabur, yang mana pada waktu kota tersebut menjadi pusat keilmuwan dan kebudayaan di kawasannya. Beberapa ulama besar yang pernah menjadi gurunya adalah Abul Qasim al-Yamani, Abu Bakar Muhammad at-Thusi, al-Asfarayini, Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ali ad-Daqqaq dan lain sebagainya. Dari Abu Ali ad-Daqqaq lah, al-Qusyairi banyak mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Akan te...
Hawari yang Bergelimang Harta

Hawari yang Bergelimang Harta

KPPA, SEJARAH
Oleh : Reyhan “Setiap nabi mempunyai pembela (hawari), dan pembelaku adalah Zubair bin Awwam.” Demikian bentuk kecintaan dan kebanggan Rasululloh SAW terhadap Zubair bin Awwam. Ia adalah seorang saudagar kaya raya dan juga handal dalam medan perang. Zubair lahir 28 tahun sebelum hijrah dengan nama Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin As’ad bin Abdil Uzza bin Qushai bin Kilab. Selain bergelar hawarinya Rosululloh SAW, ia juga termasuk dari as-Sabiqun al-Awwalun yaitu salah seorang dari 10 pemula Islam. Selain itu, ia juga termasuk dari 10 orang ahli surga, walaupun mereka belum wafat dan salah satu dari 6 orang ahli musyawaroh pemilihan kholifah sepeninggal Kholifah Umar bin Khattab. Melalui Abu Bakar as-Siddiq, Zubair dapat memeluk agama Islam di Mekah dalam usia muda tepatnya di ...
Guru tugas latar belakang dan sejarahnya

Guru tugas latar belakang dan sejarahnya

GuruTugas
Ponpes Assirojiyyah, Sampang - Terrongan adalah nama desa yang ada di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Ketika mendengar nama Desa Terrongan, maka teringat hal pada latar belakang terjadinya pengiriman Guru Tugas di PP. Assirojiyyah untuk kembali menghidupkan kegiatan belajar mengajar yang sudah tidak aktif lagi.                 Berangkat dari permohonan masyarakat Desa Terrongan, akhirnya bertepatan dengan tahun delapan puluh Masehi diberangkatkanlah Guru Tugas (GT) sebanyak tiga orang santri ke Desa Terrongan, dan sejak berangkatnya GT tersebut merupakan awal dari kegiatan pengiriman Guru Tugas di PP Assirojiyyah.               &n...